Yangının gelişmesi için oksijen, ısı enerjisi ve yakıt gereklidir. Oksijen belli bir seviye altına indiğinde yangın çıkma riski ortadan kalkar. Korunmuş bölgeye azotun salınması, oksijen konsantrasyonunu yangın çıkma eşiğinin altına düşürür. Firmamız tarafından tedarik ve montajı yapılan azot jeneratörü ortamdaki azotu artırıp oksijeni azaltır, yangını söndürmek yerine henüz oluşmadan yangını önlemiş olur. Oksijen konsantrasyonunu %14,5 ile %15,5 civarına çeker ve azot doğal atmosferin temel bir bileşeni olduğundan bu oksijen azaltma sistemi insan sağlığına da zarar vermez.

azot jeneratörü oksijen azaltma sistemleri

Arşivler, bilgi merkezleri, müzeler ve otomatik park merkezleri gibi bölgeler azot jeneratörü ile oksijen azaltma sistemleri başlıca kullanım alanlarıdır. Bakımı ve montajı da oldukça kolaydır.

Diğer işlerimiz hakkında bilgi almak için kareproses.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bize ulaşın.