Çevre Bilincimiz ve Politikamız

  • Çevreyi koruma bilinci ile hareket etmek, Teknolojik gelişmeleri takip ederek, AR-GE çalışmaları ile çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi sağlamak,
  • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,
  • Atık oluşumunu mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanarak bertaraf ihtiyacını azaltmak,
  • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
  • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmak,

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Bilincimiz

  • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak,
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemeleri takip etmek ve gereklilerini yerine getirmek,
  • Tüm çalışanlara İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.