Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü bina ve işletmelerde ortaya çıkabilecek yangınların hızlı bir şekilde algılanmasını sağlayarak olası can ve mal kayıplarını en aza indirilmesini sağlar. Bu sistemlerde; yanlış alarmların gerçeklerinden ayırt edilebilmesi, alarm anında gerekli uyarıların yapılabilmesi, güvenlik merkezlerinden kontrol edilebilmesi ve diğer güvenlik sistemleri ile entegrasyonunun sağlanması hedeflenmelidir.

yangın algılama ve alarm sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri tasarımı, yapımı, işletimi ve bakımı aşamasında EN54 standartları ile ülkemizde geçerli yönetmelikler temel alınmaktadır. Sistemlerden maksimum verimi alabilmek için her süreç oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Her bir tesise ait sistem kendi özel şartlarına uygun bir şekilde tasarlanmalıdır. Algılama mimarisi; küçük yapılardan çok geniş sistemlere ve basit sistemlerden genişletilebilir sistemlerin uygulamasına imkan sağlamalıdır.